הטיולים שלנו

הטיולים שלנו

נורבגיה

תאריך יציאה: 1/7/2021
מחיר: 2599 ש"ח

פניני נורבגיה 10 ימים - מסורת

תאריך יציאה: 15/7/2021
מחיר: 2459 ש"ח

פניני נורבגיה -8 ימים חילוני

תאריך יציאה   : 2/8/2021

מחיר: 2100 ש"ח

הטיולים שלנו

ויאטנאם וקמבודיה

וויטנאם וקמבודיה 15 ימים -המיטב -חילוני

תאריך יציאה: 21/10/2021
מחיר: 2459 ש"ח

וויטנאם וקמבודיה 17 ימים -המיטב חילוני

תאריך יציאה: 21/11/2021
מחיר: 2459 ש"ח

וויטנאם וקמבודיה 18 ימים המיטב -חילוני

תאריך יציאה: 21/12/2021
מחיר: 2459 ש"ח