טיולים בנורבגיה

הטיולים שלנו

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח

אוסלו –ברגן - 8 ימים

תאריך יציאה: 21/3/2021
מחיר: 2459 ש"ח