אודות

על עצמי

האתר  TOUR4LESS   ( תורפורלס ) הינו מיזם שהקמתי בשנת 1994.  האתר, התחיל את דרכו, כפלטפורמה להשוואת  טיולים מאורגנים בכל העולם ב-70 יעדים המוצעים על ידי כל חברות הטיולים בארץ, בצורה של טבלאות נוחות ונגישות.

כיוון, שעדכון הטבלאות הפכה לעבודה סיזיפית, וגזלה זמן יקר של העיסוק העיקרי שלי – המחקר  ההיסטורי . העיסוק בעדכון הטבלאות  הוקפא, ועתה האתר מתמקד, בהבאת מידע והצעות לטיולים  מאורגנים לשלושה  יעדים בתחום המחקר שלי 

מומחה לטיולי נורבגיה, וייטנאם וקמבודיה

איתמר מרום

                                                                                                                                                                         About myself

The TOUR4LESS website is a venture I founded in 1994. The website started as a platform for comparing organized trips around the world in 70 destinations offered by all the travel companies in the country, in the form of convenient and accessible tables.

Because updating the tables has been became Sisyphean work, and has wasted precious time from my main occupation – historical research. The practice of updating the tables has been frozen, and now the site focuses, in bringing information and suggestions for organized trips to three destinations in my field of research.

Specialist for trips to Norway, Vietnam and Cambodia

Itamar Marom

ספרים מאת איתמר מרום

פירות המחקר שלי הניבו לעת עתה את חיבורם של הספרים הבאים :

  • המרחק כבעיה אסטרטגית
  • עלייתם ושקיעתם של הויקינגים במאות 8-10
  • וייטנאם- מדיכוי לקדמה בשנים 1946-1975 , ומ- 1999 .

אני מדריך  לטיול לנורבגיה, וייטנאם וקמבודיה .עתיר ידע וניסיון בטיולים מאורגנים.

כמו גם נותן ייעוץ למטייל העצמאי ליעדים אלו 

איתמר מרום M.A

 

The fruits of my research have so far yielded the essay of the following books:

 

  • Distance as a strategic problem
  • The rise and fall of the Vikings in the 8th-10th centuries
  • Vietnam – from oppression to progress in the years 1946-1975, and from 1999.

I am a guide to  Scandinavia (with an emphasis on Norway), Vietnam and Cambodia. Extensive knowledge and experience in organized trips. As well as advising the independent traveler on these destinations

 

  • Itamar Marom M.A